In-Caprino Oy Ltd -nimen, alfaosat24.fi domainin, tai muiden yrityksen tietojen luvaton käyttö (hakupalvelut, yritystietopalvelut, muut vastaavat palvelut, tai kirjoitukset) on kielletty! Tietojemme luvaton käyttö johtaa aina vahingonkorvausvaatimukseen, jolloin laskutamme tietojemme luvatonta käyttäjää vähintään 5000€ + laskutus-, perintä-, ja korkokulut arvonlisäveroineen. Viivästyskoron (12%) laskenta alkaa luvattoman käytön alkamispäivästä.

Unauthorized use of the name In-Caprino Oy Ltd, alfaosat24.fi domain, or any other company information (search services, company information services, other similar services, or writings) is prohibited! Unauthorized use of our data will always result in a claim for damages, in which case we will charge the unauthorized user of our data at least € 5,000 + billing, collection and interest costs+VAT. The calculation of default interest (12%) starts from the date of commencement of unauthorized use.