In-Caprino Oy Ltd

Yritys perustettiin v.1992 markkinoimaan tekstiilialan koneita ja -tuotteita. Vuonna 1994 toimintaan lisättiin auto-alan (Alfa-Romeo, Lancia) tuotteiden markkinointi, kattaen käytetyt autot, uudet ja käytetyt -varaosat ja -oheistuotteet.

Markkinoimme myös Ompelimo K Kaistilan (OKK perustettu 1979) valmistamia autoverhoiluja, nahkaverhoilujen maalauksia ja muita ompelualan tuotteita: erä-, retkeily-, urheilu, turva- ja sotilasalan tekstiilejä, -tuotteita ja muuta militariaa, kasvomaskeja, visiirejä, sekä suojavaatteita.


The company is importing, exporting and marketing:

-automotive spare parts specializing in Alfa-Romeo & Lancia

-car seat polsters and -repairs (all marks) specializing in old timers (original Mercedes-Benz, BMW and some other materials)

-industrial cutting/sewing machines, -equipments, -accessories and fabricsEKOLOGISUUS

Pyrimme toimimaan mahdollisimman ekologisesti kierrättämällä autoja, koneita ja niiden varaosia. Toimitamme kaiken akku-, auto-, elektroniikka- ja metalliromun yhteistyökumppaneillemme jälleenkäsittelyä, tai sulattamista varten.

Pakkauksissamme käytämme kierrätyslaatikoita, -kirjekuoria ja muita uudelleen hyödynnettäviä -materiaaleja

ECOLOGICALITY

We strive to operate as ecologically as possible by recycling cars, machines and their spare parts. We deliver all battery, automotive, electronics and scrap metal to our partners for reprocessing or smelting.
We use recycled boxes, envelopes and other recyclable materials in our packaging


TIETOTURVA - GDPR

Asiakastietoja käytetään vain oman toimintamme puitteissa, eikä niitä luovuteta koskaan kolmannelle osapuolelle. Sähköposti ja lomaketiedot sisältöineen säilytetään 1-36 kk. Muut asiakastiedot säilytetään kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sähköisessä muodossa 11 kalenterivuotta tai paperille painettuna kuusi kalenterivuotta.

SECURITY - GDPR

Customer data is used only in the context of our own operations and will never be disclosed to a third party. Email and form information with its contents will be kept for 1-36 months. In accordance with the Accounting Act and regulations, other customer information is stored in electronic form for 11 calendar years or printed on paper for six calendar years.

EVÄSTEET

Palvelun tarjoaja käyttää sivuillamme evästeitä ja toiminnosta näkyy ilmoitus sivuillemme tullessa.

COOKIES
The service provider uses cookies on our website and a notification about the function is displayed when we visit our website.

io_e_ferrari.jpg